Masterplan Nicosia Walled City – rehabilitering og samarbeid del 3

Masterplan Nicosia Walled City – rehabilitering og samarbeid del 3

Masterplan Nicosia Walled City er resultatet av et omfattende og viktig initiativ. Bakgrunnen er de planleggings utfordringene, som en delt by fører med seg. Planen er utarbeidet gjennom samarbeid mellom byens to samfunn.

Både regi og økonomisk støtte kommer fra FNs utviklingsprogram (UNDP United Nations Development Program). Bildet under er fra UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) arbeid om og med Nicosia Master Plan.

utarbeidet pdf med grunntrekk i Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Programmets hovedmål, ble definert allerede i 1979, etter en avtale mellom representanter for de to samfunnene (gresk- og tyrkisktalende). Målet var å forbedre nåværende og fremtidige levekår for alle innbyggere i Nicosia.

Bildet er fra broen som går ut av Arab ahment mot Ledra Palace grenseovergangen. Her er fokuset oppgradering av gater finansiert av USAID  (United States Agency for International Development) og  UNDP  (United Nations Development Programme) utført av UNOPS  (United Nations Office for Project Services).

skilt med fokusområde nå som er oppgradering av veier med støtte fra Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Allerede i 1978 hadde man klart å få til en enighet mellom samfunnene på begge sider av delelinjen. Enigheten gjaldt en avtale for utarbeidelse av et felles avløpssystem.  Noe av det viktigste i et moderne bysamfunn er vann og kloakksystemene.

En konflikt som deler en by i 2 over bakken, tar nødvendigvis ikke hensyn til rørstrukturen under bakken. Slikt blir det problemer av.

1979: ble det deretter en enighet, som førte til den ferdige Masterplanen.

1981: et tverrfaglig team med deltakere fra begge samfunn, samt eksperter fra FN ble dannet for å forberede en felles planstrategi for Nicosia.

Nicosia Master Plan ble laget for å være en fleksibel plan tilpasset endrede omstendigheter. Det ble gjort en inndeling i 3 faser.

Første fase Masterplan Nicosia Walled City: 1981-1984 
Formulering av en hoved-planleggings strategi for “the Greater Nicosia”  fremtidige utvikling.

Den bestemte også byens fremtidige struktur, og satte den som sin rettesnor for en sammenhengende utforming av det bygde miljøet.

Andre Fase Masterplan Nicosia Walled City: Fra 1985  – Fokuserte på en grundig studie av sentrum av Nicosia, det vil si det kommersielle sentrum og “the walled city”.

Dette området led av mangel på vitalitet, fravær av betydelige byfunksjoner og generelt tap av identitet. Det overordnede målet var å utvikle og øke dette området. For deretter å forvandle det til hovedstadens primære senter for levering av tjenester. I tillegg skulle det bli et samlingspunkt for den sosiale, kulturelle og kommersielle sonen i Nicosia, men også for øya generelt.

Tredje fase Masterplan Nicosia Walled City:  Fra 1986 og fremover, fokuserer på en av de viktigste aspektene ved byplanlegging, revitalisering og oppgradering av byens historiske sentrum.

Nicosia`s historiske gamleby fikk de verste konsekvensene av splittelsen av hovedstaden. Buffersonen ble ansett som det viktigste “limingsområdet” for en funksjonell integrering av byen.

Det ble bestemt at prosjektet skulle gå for Bi-kommunale investeringsprosjekter. Dette er et vanlig verktøy for implementering mellom de to adskilte enheter.

Det to-kommunale prosjektets mål var å prioritere rehabilitering av boliger:

  1. Disse var CHRYSALINIOTISSA i den gresktalende delen av Nicosia og ARABAHMET på den tyrkisktalende delen. Arabahmet er den delen innenfor Nicosia Walled City som vi viser bilder av her, samt i flere av de andre bloggpostene i denne serien på totalt 12 blogginnlegg  fra Nicosia. Prosjekter finansiert av USAID (United States Agency for International Development) gjennom UNHCR er (United Nations High Commissioner for refugees) & UNDP  (FNs utviklingsfond)
  2. Rehabilitering av prosjekter:  OMERYE i den gresktalende delen av Nicosia og SELIMYE på den tyrkisktalende delen. Målsettingen var å rehabilitere og oppgradere miljøet til to av de viktigste historiske områdene i “The Walled City”. Prosjekter finansiert av EU gjennom  UNDP  (FNs utviklingsfond)  & UNOPS (United Nations Peace and Security cluster).

“Bicommunal projects” (blir på norsk to felleskap) er viktige i denne typen fastlåste konflikter, da de bygger broer der murer er fysisk og psykisk bygget opp mellom adskilte befolkningsgrupper. De fleste er kjent med Norges kvinnelige og utmerkede utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun snakker om bi-laterale og multilaterale avtaler, som en bruker i diplomatiet og som gjelder mellom land.

UNECE som  er (FNs økonomiske kommisjon for Europa)  ble opprettet i 1947 av ECOSOC. Det er en av fem regionale kommisjoner fra De forente nasjoner. ECOSOC   står for (United Nations Economic and Social Council).

Skiltet er fra Büyük Hamam, det informerer om Masterplan Nicosia Walled City rehabiliteringsprosessen samt hvem som har bidratt med økonomisk støtte. Her ser vi at det er UNDP ( FNs utviklingsfond)  og USAID (United States Agency for International Development).

USAID ble stiftet av John F. Kennedy i 1961, som et uavhengig byrå for den amerikanske føderale regjeringen. Oppgaven er først og fremst å administrere sivil utenrikshjelp og utviklingshjelp.

I 2007 mottok Masterplan Nicosia Walled City Old Town Rehabilitation en pris for sitt arbeid.  Denne heter:  “Aga Khan Award for Architecture.”

Aga Khan prisen deles ut av Archnet. Archnet er en åpen, intellektuell ressurs med fokus på arkitektur, urbanisme, miljø- og landskapsdesign, visuell kultur og bevaringsspørsmål knyttet til den muslimske verden.

Archnet er et partnerskap mellom Aga Khan Trust for Culture (AKTC) og Aga Khan Documentation Center, MIT Libraries (Massachusetts Institute of Technology)

Ottomanske bygg restaurert etter støtte fra Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Bygningen over er “Dervish Pasha etnografiske museum”. Museet, som stod i fare for å bli ødelagt av tidens tann, har gjennomgått en totalrenovering. Herskapshuset er et vakkert eksempel på typisk sivil arkitektur fra det Ottomanske Kypros.  Etnografi handler om levesett, kultur, samfunnsliv, religion og økonomi. Begrepet kan likne noe på antropologi.

Bygningen over husker jeg ikke hvor er. Poenget er skiltet som viser at bygget er renovert med støtte fra dem amerikanske regjering gjennom UNHCR.   UNHCR er United Nations High Commissioner for refugees.

Armensk kikre og klostermiljø i Arabahment restaurert etter støtte fra Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Den  armenske kirken og klosteret ligger i det Arabahmet området i det tyrkisktalende Nicosia. Du kan passere innom på en gåtur langs den blå linjen. Den består av tre armenske skolebygninger, lokalene til den armenske forkjemperen, et viktig historisk herskapshus, gårdsplasser og friluftsområder, alt inngjerdet av en grensevegg.

Restaureringen av kirken hadde som mål å bevare et mesterverk av gotisk arkitektur, som siden 1963 har vært utsatt for misbruk og forsømmelse.

I  2015 vant prosjektet en pris “European Heritage – Europa Nostra Awards”.

Prosjektet ble startet i 2007 som en del av en større fredsbyggende innsats på Kypros. Den ble designet for å gjenopprette en av de mest bemerkelsesverdige delene av øyas kulturarv. I tillegg skulle den gi armenske, greske og tyrkiske kyprioter muligheten til å samarbeide med internasjonale eksperter for å bevare deres felles arv.

Jury så på dette prosjektet som en klar suksesshistorie. Delvis med bevaring, med høy kvalitet på forskning og grundige bevaringsteknikker, men også som en øvelse i den enda mer utfordrende prosessen med å gjenoppbygge et samfunn.  (info hentet fra deres side)

Prosessen har vært pågående fra starten i 1979 og den fortsetter.

Politikere, og organisasjons medlemmer i forbindelse med åpningen av nytt avløps og kloakk renseanlegg etter initativ fra Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Innvielse av det nye renseanlegget i Nicosia – 8. april 2014 – UNDP Photo / Kerim Belet

Dette er et eksempel fra senere tid som viser et svært viktig og godt samarbeid mellom samfunnene på hver sin side av buffersonen. April 2014 skriver UNPD på FB (google oversatt til norsk):

“Mer enn 250 mennesker deltok i dag på innvielsen av det nye renseanlegget for Nicosias avløpsvann. Dette i nærvær av representanter for de to samfunnene i Nicosia, Mr. Constantinos Yiorkadjis og Mr. Kadri Fellahoğlu – og alle tidligere gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske representanter for Nicosia – Mr. Štefan Füle, europeisk kommisjonær for utvidelse og nabolagspolitikk og Mr. Olivier Adam, UNDP assisterende assisterende administrator og visedirektør for Regional Bureau for Europe og CIS.

Prosjektet – med et samlet budsjett på omtrent 29 millioner EURO – ble i fellesskap finansiert av det kommunale styret for vann og avløp i Nicosia (70%), og av EU `s bistandsprogrammet for det tyrkisk-kypriotiske samfunnet (30%).”

Dette er spennende og et svært viktig arbeid.
Samtidig viser det hvor viktig internasjonalt samarbeid  er og hvilke oppgaver og roller, internasjonale organisasjoner spiller på det humanitære feltet.

Neste innlegg del 4 vil ta for seg det kanskje mest kjente turiststedet i “Nicosia Walled City”, Büyük Han (the Great Inn).

Alle innlegg i denne serien fra Nicosia Walled City er:

Del 1   TasEv guesthouse i Arabahmet
Del 2   Nicosia langs blue line
Del 3  Masterplanen for Nicosia  og rehabiliteringsarbeidet
Del 4   Büyük Han Great Inn i Nicosia Walled City 
Del 5   Kypros dører  i Nicosia Walled city 
Del 6   Bibliotheque restaurant og Bandabulya
old Market Nicosia walled city 
Del 7   Selimiye bydel og moske 
i Nicosia Walled City
del 8   Kumarcilar Han Gamblers Inn,
bysykler og kaker i Nicosia Walled city
Del 9   Ledra Street grensepassering Nicosia
nord til sør i Nicosia Walled city 
Del 10  Ledra Palace crossing point  
Nicosia Walled City
Del 11  Det moderne Nicosia 
med shopping og fornøyelser