You are currently viewing Baldöken Ottoman gravplass ved hovedparkering i Kyrenia

Baldöken Ottoman gravplass ved hovedparkering i Kyrenia

Tagetes plantet i gamle sarkofager på Baldöken Ottoman gravplass

Baldöken Ottoman gravplass i Kyrenia ble opprinnelig brukt for militære fra det 15. århundre tallet. Mausoleet, som fremdeles står, tilhørte en av garnisons sjefene i det Ottomanske Kyrenia. På 1800-tallet ble gravplassen brukt til fattige, kan en lese av skiltet.

Kirkegården har tidligere vært mye større en det vi ser nå. I dag fungerer plassen som en gjennomgangsvei fra den kommunale hovedparkeringsplassen rett bak. Det er luftig under trærne en varm sommer dag, så en ser kroppsarbeidere sitte i grupper under trærne. Det tok en stund før vi forstod at de store støpte blomsterkassene, trolig var plassert over  tidligere ottomanske sarkofager/støpte graver. De gjenværende støpte sakofagene/kistene er ikke så store, så Ottomanerne var ikke av engelsk eller skandinavisk høyde.

Ansvarlig for gravplassparken er Girne Belediyesi, på norsk Kyrenia kommune, med tillegg av EVKAF Cyprus.

EVKAF Cyprus er en overlevning fra den Ottomanske perioden. Det er en religiøs og veldedig organisasjon, som også er i besittelse av en stor portefølje av fast eiendom. Den Islamske organisasjonen har røtter tilbake mer en tusen år.

EVKAF var sammen med den Gresk-ortodokse kirken i sør, ansvarlig for å rehabilitere Apostel Andreas Monastery på Karpaz. Da forvaltet de sammen 5 millioner Euro gitt av UNDP United Nations Development Program.  Samarbeidet rundt restaureringen a en oppstartet i 2014 og med en fullføring noen år senere. Se og les vår post fra Apostel Andreas klosteret. 

I forbindelsen med åpningen av Apostel Andreas Monastary kan en lese:

“Vi er mykenske, fønikere, romere, bysantinske, venetianske og osmanniske. Både moskeen og kirken er vår. Både Apostolos Andreas-klosteret og Hala Sultan Tekke tilhører oss alle. Kort sagt, alle monumentene til alle sivilisasjoner som passerte gjennom øya er vår felles kulturarv og felles rikdom. Som medlemmer av den tekniske komiteen erkjenner vi ansvaret for å bevare, opprettholde denne rikdommen og overlevere den til kommende generasjoner. ”

Utdraget er kopiert og oversatt fra T-Vine. Storbritannias første engelskspråklige forbrukerpublikasjon (trykt/online) for britiske tyrkere og de som er interessert i tyrkernes verden

sement begravelsesvolt på Baldöken Ottoman gravplass

Mange lokale bruker parken som en mulighet til litt skygge på varme sommer dager. Kommunen har satt opp noen hunde-, og/eller kattehus på et rolig og skyggefullt område. De tar godt vare på de eierløse hundene og kattene på øya.

Mens Åsgårdstrand har sine piker på broen så har Girne nå fått en statue – vi kaller henne “piken på benken”. Hyggelig er det, der hun sitter på plassen, ved det gamle rådhuset.